Sindal Biogas 2023

Biogas Teknik opførte to reaktortanke på Sindal Biogas på hver 10.099 m3.

Nature Energy Glansager 2023

Nature Energy opførte i 2023 et nyt biogasanlæg i Glansager på Als og Biogas Teknik leverede montagen af tre reaktortanke.

Foersom Bioenergi 2022

Biogas Teknik stod for opførelsen af to reaktortanke på hver 8.000 m3 på det nye biogasanlæg Foersom Bioenergi.

Vand Center Syd Odense 2021

Naturbiogas Sode 2019

Vinkel Biogas 2019

Biogas Teknik opfører Stallkamp reaktortanke på Vinkel Biogas.

Frijsenborg Biogas 2018

Biogas Teknik opførte ny reaktortank på Frijsenborg Biogas i 2018.